Zulu Jokes

VULI FASTELA

Gulukudu uMjay etaxn ahlale eduze kuka Mbali. Kufudume nama windi avaliwe.
Mj: hlw sqeda se-Oross, awsemhle kanje. Uyakuph?
Mb: yin bhut, bengbuz direction yin? Sengzokwehla.
Mj: haw ok, ngcel ngiph inumber yakho.
Mb: nam lengnayo ngyay rentela, ngeke ngikwazi.
Ungangincengi ngoba ngeke withole.
Mj: ngyakcela khona sizoxoxa
Mb:angfuni futhi ngzomemeza😚
Mj: (emncenga) ngyakcela muhlez
Mb: (ebhavumula etaxn) NGITHE ANGFUNI AWUZW
(Kuthuleke etaxn)
Mj: haw Cc 😮 ungafike usuze bese unqab ukvuli windy, ngoba nakhu sewzokwehla wena. VULI FASTELA

Passengers 🤣🤣😂🤣🤣😂🤣

6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *