Zulu Jokes

isaku plastic

U girl usuka kwaCeza uya ethekwini ,afike athole indoda imshaye ngempahlenku lu🍠🍆ifake icondom…..abuyele kwaCeza u girl kumama wakhe

Girl: weMah, ngekukholwe
Mah:wozanazo ntanam kunjani eThekwini
Girl:ngithole indoda entsha ntsha nepipi yakhe ibingakavulwa isaku plastic…..

……..Girl akayazi condom………

3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *