Sort By: Default (Newest First) |Comments
Sotho Jokes

Ao Dirang

O re Wa Ngala,Pelo Ere Ke Nyaka Yena Owe Ao Dirang Stlaela

1
Create Image


Leave a comment
Sotho Jokes

Kao Lapisa”

“Is Better Re Lese Ka Gore Kao Lapisa”

😂😂✋ Mara Ka Mjolong Diya Boya Sham.

1
Create Image


Leave a comment
Sotho Jokes

Txago Jewa Ka

I Miss Tarvens,Re Jaiva Le Di Girlfriend Txago Jewa Ka Beer

1
Create Image


Leave a comment
Sotho Jokes

Weave

O Monneng Yo Mo Wrong If O Robala Ka Weave

1
Create Image


Leave a comment
Sotho Jokes

Rena Wa Lamola

Her : Baby Bana Ba Lwa.
Him : Ba Baka Eng Bjale??
Her : O Wa Gago O Betha Waka Bjale O Wa Rena Wa Lamola

1
Create Image


Leave a comment
Sotho Jokes

wetse

O Sare Ore “Baby Tsoga Ko Khaphe” O Hwetse Ale Ka Ntle a Duletxe Letxatxi Le Mmago

1
Create Image


Leave a comment
Sotho Jokes

Mpa Ya Mma

Se Xalang Ke Last’ile 9 Months Ka Gare Ga Mpa Ya Mma Waka

1
Create Image


Leave a comment