Punjabi Religiuos Status

harkrishan ji


🙌 ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ
🙌 ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ
🙌 ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਅੱਠਵੀਂ ਜੋਤਿ ਜੀਉ ਦੁਨੀਆਂ ਉਥੇ ਮੇਹਰ ਕਰੋ ਜੀ

18

Leave a Reply

Your email address will not be published.