Punjabi Dhokha Status

ਦੁਨਿਆ ਦਾਰੀ😊


ਆਪਣਿਆਂ ਤੋਂ ਬੱਚ ਕੇ ਰਹੋ
ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਤ ਨਾ ਦਿਓ….🙏🏻

2

Leave a Reply

Your email address will not be published.