Zulu Jokes

salt

Deshethoni abelungu bakhale bonke namhlanje ngifika emithingini ngigqoke ujini wami obizayo obhalwe ukuthi “salt”.
😂😂😂

13

One thought on “salt

  1. I winter siyaphela aseqalile amatheken athi amadoda izinja, all along bebecula bethi omunye phez’ komunye
    Ningakhohlwa nokubala ingane zenu zabafana ukuthi ziyizinja

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *