Zulu Jokes

nisicela imali.

Le pain eniyizwa uma nikuma period, Nathi sizwa yin uma nisicela imali. 😭😭😭😭

2

One thought on “nisicela imali.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *