Zulu Jokes

ngiyowasha i

Mother: Simphiwe yini ndaba ungagezi izandla uphuma e toilet
Simphiwe : ukuthi vele ngiyowasha izitsha Mah

3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *