Zulu Jokes

ngathi nina.

Mase kuthiwa indaba yababili ayingenwa. Kodwa bona laba ababili sebeyitshele umphakathi wonke. Nidlala ngathi nina.

1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *