Zulu Jokes

nama-cricket.

Omunye selokhu waluka mhla ka-16 Disemba, umluko unuka i-braai nama-cricket.

3

One thought on “nama-cricket.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *