Zulu Jokes

kwembede

Ayikho into eyingijabulisa njengoBbe wami makafuna iscathulo phasi kwembede

6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *