Zulu Jokes

kubanda kanje?

U-over 40yrs kodwa udlala amakhaza, awunawo uJazi.
Kusobala wena awukaze walobola. Awunawo ujazi pho, kubanda kanje?

4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *