Zulu Jokes

iCovid iphelile”

Awucabange nje kuzokhuluma uRamaphosa avele athi Lahla isifonyo usishise ma uthanda” . iCovid iphelile”

8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *