Zulu Jokes

i phansi kwami*

Namuhla amanzi okugeza awele impukane ngahle ngawalahla.
Angifuni doti phansi kwami*

57

One thought on “i phansi kwami*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *