Zulu Jokes

Hide&sick

Zithi intombi zamaZulu uma wenza ucansi kumele ujuluke ,
uma ngajulukanga ngu(Hide&sick)masicashelane

2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *