Zulu Jokes

emsebenzini,

Umjolo unyisa umuntu ovuka ekuseni aye emsebenzini,
uyini-ke wena osadla istambu ngerula eskoleni?

1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *