Zulu Jokes

anezinja

Thola iZulu/iNja dictionary uyogcina ukundlula kumakhaya anezinja


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *