Zulu Jokes

Abantu

Nihambile nabantu nize emngcwabeni,sebefikile ekuhambeni abantu, into yokuqala nje abayibuzayo amajoyinti endawo. Abantu bezinkamba zikaFaro.

1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *