Sotho Jokes

kusho

Ngimzonda kab nje umunt ophilayo” kusho uMkhize ezincengela umsebenzi kwa Avbob

3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *