Somali

suxuurtaa


Adoo xaadira ma soomaa
Afurka makuu imaadaa
Dalxiis taraawiixda ma aadnaa
Xabiibi ma kula suxuurtaa

16

Leave a Reply

Your email address will not be published.