svagai Jesu achawanikwa kwete kutsvaga ini kuti ndikumnoita nezvei mazuva ano


Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *