Punjabi Shayari Status

chaska naaran da

ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਬਰੈਂਡਾਂ ਦਾ,
ਨਾ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦਾ
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਣਮੁੱਲੇ ਯਾਰ ਬੜੇ,
ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਚਸਕਾ ਨਾਰਾਂ ਦਾ


One thought on “chaska naaran da

  1. ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਬਰੈਂਡਾਂ ਦਾ,
    ਨਾ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦਾ
    ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਣਮੁੱਲੇ ਯਾਰ ਬੜੇ,
    ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਚਸਕਾ ਨਾਰਾਂ ਦਾ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *