Zulu Jokes

i rattex

Ngicela ungithumele ifoto yakho,
it’s not that ngikukhumbulile ngifuna kuyibeka ekhishini ngithuse amagundwane ngayo, ngincede pls ngiphelelwe i rattex.😃😂😁😀😊


One thought on “i rattex

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *