Zulu Jokes

engingazi ukuth

Uzwe mthakath wangakini odumile ethi “Bengingazi ukuth usubuyile,isazobonana!!

One thought on “engingazi ukuth

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *