Zulu Jokes

amakhwapha!

Z’hlobo zami ngithanda ukubonga uJehova ngoba amakhaza angiflce sengiqedile iSyllabus yokugeza umzimba Wonke. KuJune noJuIy ngizobe ngenza nje ama revision Iapha nalaphaya, ngigeza ubuso nenyawo nokwesula amakhwapha!”

40

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *