Punjabi Funny Status

modi

ਹੁਣ ਇਹ ਅਫਵਾਹ ਕੌਣ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਕੇ
ਗ੍ਰਾਹਮ ਬੈੱਲ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦਾ
ਅਵਿਸ਼ਕਾਰ ਕੀਤਾ , ਉਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ
ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ 3 ਮਿਸ ਕਾਲਾਂ ਆ ਚੁਕੀਆਂ ਸਨ

4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *