Punjabi Funny Status

loon

ਪਤੀ – ਅੱਜ ਸਬਜ਼ੀ ਚ ਲੂਣ ਥੋੜਾ ਜਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ
ਪਤਨੀ – ਲੂਣ ਠੀਕ ਆ , ਸਬਜ਼ੀ ਘੱਟ ਸੀ
ਐਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਥੋੜੀ ਜਿਆਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *