Punjabi Funny Status

gusse

ਮੰਮੀ – ਤੂੰ ਤਾਂ ਗੁੱਸੇ ਸੀ , ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਨੀਂ ਖਾਣੀ
ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ?
ਮੁੰਡਾ – ਬਸ ਓਦੇਂ
ਮੰਮੀ – ਸੱਚ ਦੱਸ, ਤੇਲੇ ਬਾਬੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਸਮ ਦਿੱਤੀ ਆ ਹਨਾ ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *